Driftsstatus


N O R M A L  D R I F T

 

Info

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være... Læs mere om spareråd her

Vandets hårdhed er 9 gr. dH1.

Der afholdes Generalforsamlimg på Agerskov kro Onsdag den 26 maj  2021 kl 19:30.                                                        Dagsorden iflg. vedtæger.                                       Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde sendes 8 dage før generalforsamlingen.

Kontakt

 

Spørgsmål om brud og drift:
Driftsleder Flemming Popp på tlf. 81403033 mail.Agerskovvand@bbsyd.dk

Spørgsmål vedr. faktura og årsopgørelse:
Vandværkernes edb-sevice
Tlf 75393255 eller mail :
post@vand-edb.dk.

Mandag til Torsdag fra kl 9-12 og 13-16:30 samt fredag fra kl 9-13.